Loading...
Stichting2020-01-20T11:10:41+00:00

Bestuur

Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Edwin Plug (voorzitter), Ed van Zijl (penningmeester), Henny van der Heijden (secretaris) en Erik Timmerman (algemeen bestuurslid).

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@vierstee.nl.

Meer info over de Vierstee vind je ook via de volgende website:

Website SRO en verhuuraanbod SRO De Vierstee

Missie en Visie

Visie

Wij zien de Vierstee als middelpunt van de samenleving. Om dat te doen gaan wij als onafhankelijke zelfstandige PPS partner een vergaande samenwerking aan met de PPS exploitant. Wij organiseren activiteiten (samen met partners) en faciliteren gebruikers en activiteiten.Stichting Vierstee 2.0 wil een platform zijn voor gebruikers en bewoners van Maartensdijk en van de regio. Dit doen wij door vertrouwen te creëren en behouden van alle stakeholders. Als stichting blijven wij ambitieus en willen graag een stabiele en brede basis (vrijwilligers/ bestuurders).

Missie 

Wij zijn een sparring partner voor gemeente en PPS (exploitant) en geven en invulling aan “Er gebeuren weer leuke dingen in Maartensdijk”. Door ons platform zijn wij ook aanspreekpunt voor gebruikers, bewoners en exploitant.

Met elkaar verbinden wij mensen en creëren een waardevol netwerk om kennis te delen en informatie uit te wisselen. Wij geven invulling aan “colour locale” en houden waar mogelijk altijd rekening met lokale wensen en belangen.

Renovatie

Doel van oprichting van de stichting Vierstee 2.0 was de accommodatie de Vierstee door middel van een grondige interne en externe renovatie en het doorvoeren van de nodige verbeteringen qua gebruiksmogelijkheden en milieuaspecten weer in een dusdanige staat te brengen dat deze voor minimaal 20 jaar naar tevredenheid van de Maartensdijkse verenigingen, de bibliotheek, alle overige gebruikers (bv scholen) en de gemeente De Bilt kan fungeren. Dit tegen minimaal gelijke, operationele exploitatie- en onderhoudskosten.

Doelstellingen

Doelstellingen

(zoals afgesproken met de Gemeente De Bilt en de exploitatie partner):

  • Beste koffie van de regio
  • Meer commissies en vrijwilligers
  • Meer en vaste subsidie
  • Eenduidige communicatie
  • Meer vrijheid voor bestuur
  • Langjarig verankerd en gewaarborgde stichtingsvorm
  • Statuten op orde
  • Uitgewerkte PPS en exploitatie
  • Kostendekkende activiteiten organiseren